Mitt Event

En arrangörsutbildning för privatpersoner, föreningar och organisationer

Om utbildningen

Mitt Event är en arrangörsutbildning där du som deltagare får kunskap om hur du arrangerar, från ax till limpa.

🚀 Arrangemangsplanering

Först kommer du att lära dig grunder i att planera och genomföra evenemang. Vi kommer att gå igenom tekniker för att brainstorma idéer, hur du gör idéerna till en plan och hur du sedan omvandlar plan till handling. Du får även tips på digitala verktyg som kan underlätta planering och kommunikation för ditt evenemang.

🧾 Lagar, tillstånd & avtal

Under arrangörsutbildningen får du grundläggande kunskap om vilka lagar och tillstånd du behöver ha koll på för att göra ditt event. Det är också viktigt att veta hur man skriver avtal med de underleverantörer man bokar till sitt evenemang, vad man bör tänka på när man söker tillstånd och vilket ansvar man har som arrangör. Det får du svar på under utbildningen.

🌟 Självledarskap

När man jobbar med evenemang jobbar man vanligtvis i en projektgrupp. För att bli en bra projektdeltagare och projektledare är det viktigt att vara bra på att leda sig själv. Därför får du under utbidlningen utforska dina styrkor och svagheter och hur du blir en bättre ledare genom att leda dig själv.

🤝 Bygg effektiva team

Oavsett om du är intresserad att vara projektledare för ett evenemang eller om du bara vill vara med som projektdeltagare är det bra att få grundläggande förståelse för hur grupper utvecklas. I arrangörsutbildningen får du därför lära dig att se olika stadier i gruppers utveckling och hur du kan tänka och agera för att sy ihop och utveckla din grupp till ett effektivt team.

🎯 Marknadsföringsplanering

Ett lyckat evenemang kräver en bra marknadsföringsplanering. För att du ska lyckas så bra som möjligt med ditt event får du därför lära dig vad som är bra att tänka på inför marknadsföringen av ett evenemang, tips och tricks för sociala medier och hur du når ut med ditt evenemang till pressen.

🗣 Retorik & visuell kommunikation

I dagens hårt konkurrensutsatta informationsflöden är det viktigt att veta hur man kommunicerar för att nå ut med sitt budskap och sticka ut ur mängden. För att nå ut så bra som möjligt går vi igenom hur du vässar din marknadsföring med övertygande texter, snygga videor och lockande grafik.